VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Dâng Hiến- Giving


Chúa Giê-su phán: “Không phải các con đã chọn ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi.” (Giăng 15:16)

Cảm ơn Chúa, Viện Thần Học Báp-Tít chúng ta cũng đang tăng gia, phát triển cho Chúa. Viện đã tăng trưởng từ một vài trung tâm, nay Chúa cho đã lên đến 30 trung tâm ở khắp các tỉnh từ Nam chí Bắc: Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Saigon, Hóc Môn, Tây Ninh, Bình Phước, Dak Lak, Pleiku, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Đồ Sơn, Hải Dương , Hải Phòng, Hà Nội, Hưng yên, Lai Châu. Riêng trung tâm Cà Mau bắt đầu từ một trung tâm, nay đã tăng thành hai trung tâm ở Cà Mau và một trung tâm ở Hậu Giang. Hiện hội thánh Báp-tit Cà Mau có 80 hội thánh nhánh và nhóm tế bào.

Trung tâm Hải Dương từ một trung tâm, nay tăng thành 3 trung tâm và một trung tâm ở Hưng Yên.

Hiện nay tổng số sinh viên đang theo học tại Viện Thần Học Báp-tit Việt Nam: 526 sinh viên.
Vào tháng 6 năm nay 2020, 45 sinh viên Cao Đẳng và Cử Nhân Mục Vụ sẽ tốt nghiệp tại Việt Nam.

Xin quý hội thánh và tín hữu tiếp tục cầu nguyện, đồng công tham gia, hỗ trợ Viện Thần Học trong công tác đào tạo, trang bị mục sư, nhân sự để mở mang hội thánh mới, xây dựng hội thánh lành mạnh, phát triển Vương Quốc Chúa giữa vòng người Việt ở quê hương lẫn hải ngoại.

Một vài tín hữu, hội thánh dâng 200.00 USD sẽ giúp cho một trung tâm học một môn/năm.

Dâng hiến: $20.00 - $50.00 - $100.00 / hàng tháng
Đặc biệt một lần: ___________
(Dâng hiến trực tuyến (Online Donation) bằng cách nhấn vào nút Dâng hiến bên dưới và làm theo hướng dẫn)

Dâng hiến bằng Ngân phiếu xin đề: VBTS, và gửi đến Hộp thư: P.O. 183591, Arlington, TX 76096

Dâng hiến bằng Paypal: Quý vị có thể dâng hiến qua Paypal tại vbtsmobile@gmail.com (use option "Send money to friends and family" cho email vbtsmobile@gmail.com)

Dâng hiến bằng Zelle: Quý vị có thể dâng hiến cho VBTS bằng phương thức thanh toán điện tử (electronic payment) từ Chase Bank, Bank of America, Capital One, hay bất cứ nhà băng nào có Zelle, pay to email vbtsmobile@gmail.com

Xin đồng công, tham gia với Viện Thần Học “môn đệ hóa toàn dân Việt Nam cho Chúa chúng ta”

Mục sư Trần Đào, Viện Trưởng
Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giáo Sư

VBTS is a nonprofit incorporation which is exempt from federal income tax under section 501 (c)(3)
VBTS là cơ quan giáo dục tôn giáo bất vụ lợi được miễn thuế Liên Bang theo IRS section 501 (c)(3)