VIỆN THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological Seminary

Tuyển sinh- Admission

Chương Trình Cử Nhân Mục Vụ Online – Thủ tục đăng ký nhập học
Email: vbtsmobile@gmail.com

Điều kiện để được chấp nhận vào các chương trình:

Văn bằng Trung Học Cơ Sở: Để học chương trình Cao Đẳng Mục Vụ (2 năm)

Văn bằng Trung Học Phổ Thông (lớp 12) : Để học chương trình Cử Nhân Mục Vụ (4 năm)

Đơn đăng ký (Application Form) (Nhấp chuột vào đây để tải đơn ghi danh)

Thư giới thiệu của mục sư, hội thánh (Church Referral Letter)

Lời làm chứng cá nhân (Personal Testimony)


Chương Trình Cao Học Mục Vụ / Thần Đạo (Master of Ministry/Divinity) Online – Thủ tục đăng ký nhập học
Email: vbtsmobile@gmail.com

Điều kiện để được chấp nhận vào các chương trình:

Văn bằng Đại Học: Để học chương trình Cao Học Mục Vụ / Thần Đạo

Đơn đăng ký (Application Form) (Nhấp chuột vào đây để tải đơn ghi danh)

Thư giới thiệu của mục sư, hội thánh (Church Referral Letter)

Lời làm chứng cá nhân (Personal Testimony)


Chương Trình Huấn Luyện Mục Vụ (Ministries Programs)

Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam dạy và cấp phát văn bằng cho ba chương trình căn bản sau đây
Vietnamese Baptist Theological School offers the following programs: :

Cao Đẳng Giáo Vụ. (Diploma in Christian Ministries)

Chương trình Cao Đẳng Giáo Vụ gồm có 62 giờ học. (Lục Cá Nguyệt)
Chương trình này dành cho mọi tín hữu trong hội thánh để tiếp thu và nâng cao những kiến thức căn bản về Kinh Thánh, Cơ Đốc giáo dục, thần học, hội thánh và những kỷ năng lãnh đạo, mục vụ, chứng đạo, truyền giáo… hầu có thể phục vụ Chúa trong các ban ngành của hội thánh.

VBTS offers these programs in North America- International – Viet Nam

Chương trình học trực tuyến tập trung: (Zoom) tại Bắc Mỹ – Quốc Tế


Cuối tuần: Thứ Bảy 1:00 – 5:00 PM (Giờ Dallas)
Trong tuần: Tùy nghi

Diploma of Ministry : Cao Đẳng Mục Vụ
Bachelor of Ministry : Cử Nhân Mục Vụ
Master of Ministry : Cao Học Mục Vụ
Master of Divinity : Cao Học Thần Học

Viện Trưởng : MS Trần Đào 469-387-9870 email: msdaotran@aol.com
Viện Phó (Academic ) MS Ngô Việt Tân 403-922-2209 email: ngoviettan@hotmail.com
Viện Phó (North America) MS Phan Hòa Hiệp email: Phan.joseph@gmail.com
Hành Chánh : MS Võ Ngọc Tùng 972-693-0230 email: vbtsmobile@gmail.com